Όργανα Μέτρησης

Η megawatt διαθέτει μεγάλη γκάμα από όργανα μέτρησης & ελέγχου όπως, δοκιμαστικά-testers, Πολύμετρα, Αμπεροτσιμπίδες, Laser μέτρα-αλφάδια , ανιχνευτές καλωδίων-μετάλλων, όργανα πιστοποίησης-γειωσόμετρα, όργανα φωτοβολταϊκών και εξαρτήματα οργάνων μέτρησης.