ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Πλήθος ηλεκτρολογικών προϊόντων που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών των ηλεκτρολογικών εργασιών, όπως, αγωγούς και καλώδια, φις- πολύπριζα, υλικά σύνδεσης και στήριξης, υλικά ράγας, κανάλια, σχάρες, εξαρτήματα, μπαλαντέζες, προεκτάσεις, πίνακες και κιβώτια κάθε τύπου, συστήματα όδευσης και διανομής καλωδίων όπως πλαστικά, σπιράλ, χαλύβδινα, κουτιά διακλάδωσης καθώς και συστήματα ή εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά). Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους της αγοράς.