Υλικά Σύνδεσης - Στήριξης

Στην megawatt, θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία υλικών και αξεσουάρ σύνδεσης και στήριξης, όπως κλέμμες, ακροδέκτες, ούπα, ρόκα στήριξης, ταινίες και δεματικά.